auchan

Imaginile sunt cu titlu de prezentare și se acordă în perioada 07 - 20 octombrie 2020 în limita stocului menționat.

Regulamentul oficial al campaniei
„Fa-ti provizii delicioase”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei (denumita in continuare “Campania” este Mondelez Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, capital social 1.045.798,4 RON, cod unic de inmatriculare 1097530, fiind inregistrat ca operator de date personale cu nr. 50.

1.2 Campania se desfasoara prin intermediul Agentiei DENTSU AEGIS NETWORK ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616.

1.3 Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.oreopromo.ro sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, Bucuresti, Sector 2.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul www.oreopromo.ro, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in reteaua de magazine AUCHAN, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, tinand cont si de orarul de functionare a fiecarui magazine in parte si a website-ului www.auchan.ro. 3.2 Campania se desfasoara in perioada 07 octombrie 2020, ora 00:00:01 si 20 octombrie 2020, ora 23:59:59 (denumita in continuare „Perioada campaniei).

3.3 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care campania promoţionala nu se va putea desfăşura în condiţii optime în anumite magazine, din cauze neimputabile Organizatorului, cauze ce ţin, fie de disponibilitatea magazinelor, fie de stocul de produse participante la promoţie al magazinelor sau de orice altă situaţie care nu va permite desfăşurarea campaniei promotionale în condiţiile stabilite de regulament.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

La Campanie participa urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, denumite in continuare “Produsele Participante”:

Belvita cu Musli 50g
Belvita cu Ciocolată 50g
Belvita cu Lapte 50g
Belvita cu alune și miere 50g
Belvita cu Musli 300g
Belvita cu Ciocolată 300g
Belvita cu Lapte 300g
Belvita cu alune și miere 300g
Belvita cu fructe de pădure 300g
Belvita Tartine cu cremă de cacao și aromă alune 250g
Belvita Soft Bakes cu merișoare, coacăze, stafide 50g
Belvita Soft Bakes cu ciocolată 50g
Belvita Soft Bakes cu cremă cu aromă de ciocolată 50g
Belvita Soft Bakes cu cremă de căpșune 50g
Belvita Soft Bakes cu Afine 50g
Belvita Soft Bakes cu merișoare, coacăze, stafide 250g
Belvita Soft Bakes cu ciocolată 250g
Belvita Soft Bakes cu cremă cu aromă de ciocolată 250g
Belvita Soft Bakes cu cremă de căpșune 250g
Belvita cu Afine și Semințe de In 270g
Belvita cu Zmeură și Semințe de Chia 270g
Belvita cu Afine și Semințe de In 45g
Belvita cu Zmeură și Semințe de Chia 45g
Belvita Minis cu Miere și bucățele de ciocolată 210g
Belvita Minis cu Ciocolată 210g
Oreo Original 66g
Oreo Original 176g
Oreo Original 154g
Oreo cu cremă cu aromă de căpșune și aromă de prăjitură cu cremă de brânză 154g
Oreo cu cremă cu aromă de mentă 154g
Oreo cu Umplutură dublă 185g
Oreo Original 264g
Oreo Crocant & Subțire 48g
Oreo Crocant & Subțire 96g
Oreo Crocant & Subțire/ Cremă de cacao 96g
Oreo cu cremă de cacao 154g
Oreo cu cremă de cacao 176g
Oreo Aniversar 154g
Oreo Golden 154g
Oreo Crocanți Original 110g
Oreo Crocanți Glazurați 110g
Oreo Pudră 300g
Oreo Bucățele 300g
Milka Biscuiți cu cremă de lapte 37,5g
Milka Biscuiți cu cremă de lapte 150g
Milka Fursecuri cu ciocolată 135g
Milka Jaffa cu jeleu cu aromă de zmeură 147g
Milka Jaffa cu spumă cu aromă de ciocolată 128g
Milka Biscuiți cu ciocolată 150g
Milka Biscuiți Cereale și ciocolată 126g
Milka Formă de văcuță cu ciocolată 40g
Milka Formă de văcuță cu ciocolată 120g
Milka Prăjitură cu ciocolată 35g
Milka Prăjitură cu ciocolată 175g
Milka Napolitană cu ciocolată 30g
Milka Napolitană cu ciocolată și cremă de alune 30g
Milka Fursecuri cu Interior de ciocolată 156g
Milka Fursecuri cu Interior moale de ciocolată 156g
Milka Prăjitură cu cremă de cacao 150g
Milka Biscuiți cu cacao cu cremă de ciocolată 130g
Milka Biscuiți cu cremă de ciocolată 130g
Milka Biscuiți cu Cremă de ciocolată 260g
Milka Biscuiți cu bucățele de ciocolată 137,5g
Milka Prăjitură cu ciocolată 150g
Milka Prăjitură cu bucățele de ciocolată 28g
Milka Prăjitură cu bucățele de ciocolată 140g
Joyfills Milka 90g
Joyfills Oreo 90g
Joyfills Oreo Caramel 90g

Bonul fiscal/ factura fiscala ce atesta achizitia produselor participante, in valoare de minimum 9.99 lei, in perioada de desfasurare a Campaniei trebuie pastrat intreg si nedeteriorat. Pierderea sau deteriorarea acestuia, in orice mod, va duce la invalidarea premiului in cazul unui castig.

Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent din fiecare magazin in parte si nu sunt marcate cu ambalaje/etichete promotionale care sa semnalizeze prezenta promotie.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE INSCRIERE

In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:

 • Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;
 • Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
 • Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
 • Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Conditii privind inscrierea in Campanie

Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;

Participantul trebuie sa achizitioneze produse participante in valoare de minimum 9.99 lei (TVA inclus), pe un singur bon fiscal sau factura fiscala, in perioada Campaniei, 07 - 20 octombrie 2020, din orice magazin AUCHAN si de pe website-ul www.auchan.ro si sa poata face dovada de achizitie;

Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau a mai multor numere de bon fiscal sau factura fiscala ce atesta achizitia Produselor Participante, prin accesarea website-ului ⦁ www.oreopromo.ro cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos. Un Participant are dreptul la o singura inregistrare in Campanie pe baza aceluisi bon fiscal/ factura fiscala. Pe baza unui bon fiscal/factura fiscala inscris/a, un participant are o singura sansa de castig indiferent de numarul produselor participante aflate pe bonul fiscal/factura fiscala. Daca se inscriu prin website de mai multe ori cu acelasi numar de bon fiscal/ factura fiscala, nu se vor multiplica sansele de castig indiferent de numarul produselor participante care se afla pe bonul fiscal/ factura fiscala

Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;

Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila disponibila pe teritoriul Romaniei: Orange, Telekom, Vodafone si Digi;

Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum 10 numere de bon fiscal/ factura fiscala pe toata durata Campaniei. Orice alta inscriere efectuata dupa acestea 10 nu vor fi luate in calcul;

Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon;

Acelasi Numar de bon fiscal/ factura fiscala poate fi transmis o singura data si numai in modalitatatea prevazuta in Sectiunea 6.2.

In cazul in care se constata ulterior (ex. Organizatorul decide sa faca verificari suplimentare/in procedura de verificare), ca acelasi numar de bon fiscal/ factura fiscala ce apartine aceluiasi bon fiscal/ factura fiscala va fi receptionat de catre Organizator de pe acelas sau de mai multe numere de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii numarului bonului fiscal/ facturii fiscale

Inscrierea in Campanie:

(1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in cadrul Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

Participantul trebuie sa achizitioneze produse participante in valoare de minimum 9.99 lei, descris mai sus in articolul 4.1 din prezentul Regulament, si sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala in original si nedeteriorat/a;

Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 5 de mai sus din prezentul Regulament;

Participantul se va inscrie in cadrul Campaniei exclusiv prin accesarea website-ului ⦁ www.oreopromo.ro, accesarea sectiunii “INSCRIE BON/FACTURA FISCALA” si completarea urmatoarelor informatii:

 • Numarul de Telefon;
 • Numarul Bonului fiscal/ factura fiscala;
 • Data bonului fiscal/ factura fiscala;
 • Bifa “Am citit si sunt de acord cu Regulamentul campaniei promotionale”;
 • Bifa “Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile”;
 • Bifa “Declar ca am varsta peste 18 ani”.

Participantul trebuie sa pastreze bonul fiscal/ factura fiscala in original si nedeteriorat/a. Bonul fiscal / factura fiscala trebuie sa ateste achizitia produselor participante in perioada de desfasurare a Campaniei in valoare de 9.99 lei.

Pentru fiecare inscriere efectuata, Participantului i se va afisa unul dintre mesajele de raspuns:

Mesajele campaniei:

(a) Pentru fiecare inscriere efectuata inainte de 07 octombrie 2020 ora 00:00:01, indiferent de cate inscrieri efectueaza, participantului I se va afisa un mesaj cu urmatorul continut:

Campania promotionala in Auchan se desfasoara in perioada 07 – 20 octombrie 2020. Revino aici ca sa in scrii bonul!

(b) Daca un numar de bon fiscal/ factura fiscala corect din punct de vedere al numarului si tipului caracterelor este expediat in perioada 07 – 20 octombrie 2020, Participantului I se va afisa urmatorul mesaj:

Felicitari! Te-ai inscris in campanie! Nu uita sa pastrezi bonul/factura pentru validare.

(c) Daca un participant incearca sa introduca cel al 10-lea numar de bon fiscal, acestuia I se va afisa un mesaj cu urmatorul text:

Ai introdus deja numărul maxim de bonuri fiscale/ facturi fiscale admise în această Campanie! Multă baftă la tragerea la sorți!

 (d) Daca un Participant se inscrie dupa terminarea Campaniei, acesta va primi urmatorul mesaj:

Campania „Fa-ti provizii delicioase” s-a încheiat pe data de 20.10.2020. Îți mulțumim pentru participare și te așteptăm la următoarele campanii!

(e) Daca acelasi numar de bon fiscal/ factura fiscala este trimis de mai multe ori de pe acelasi numar de telefon:

Acest numar de bon fiscal/ factura fiscala a mai fost folosit in cadrul Campaniei. Te rugam sa participi cu un alt bon/factura!

(f) Daca un participant inscrie un numar de bon incorect:

Ai introdus un numar de bon incorect. Tasteaza cu mai multa atentie si introdu numarul bonului fiscal pentru a putea castiga unul premiile Campaniei!

6.3. Nu vor fi luate in considerare inscrierile efectuate in urmatoarele conditii:

Daca acestea sunt efectuate in afara perioadei Campaniei;

Daca Participantii transmit Numere de bon fiscal/ factura fiscala care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;

Daca Participantii indica in formularul online de pe site-ul www.oreopromo.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie de pe teritoriul Romaniei.

Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

In cadrul Campaniei vor fi acordate, prin tragere la sorti, urmatoarele premii:

Tipologie Premiu Cantitate BUC Valoare unitara (TVA inclus) LEI Valoare totala (TVA inclus) LEI
Weekend la Viscri 2 3.000 6.000
Cupoane valorice Auchan 50 100 5.000

Valoarea totala a premiilor este de 11.000 lei , TVA inclus.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

DESCRIERE PREMII:

Weekend la Viscri: premiul include un weekend la Viscri pentru cel putin o persoana(participantul castigator). Acesta include cazare si masa in limita valorii voucherului. Castigatorul poate beneficia de premiu in functie de disponibilitate in perioada aleasa de catre acesta, dar nu mai tarziu de 30.11.2021. Castigatorul va lua legatura cu agentia de turism organizatoare LA PIOVRA TURISTA, date de contact: numarul de telefon +4.021.327.29.09, adresa de email ⦁ office@lapiovra.ro si site-ul  ⦁ www.lapiovra.ro, pentru stabilirea perioadei. In cazul in care Castigatorul va alege o excursie cu o valoare mai mare decat valoarea premiului, acesta va suporta diferenta. In cazul in care castigatorul va alege o excursie cu o valoare mai mica decat valoarea premiului, acesta nu va primi diferenta de bani si nici nu va mai putea folosi suma ramasa pentru o alta excursie. In cazul in care castigatorul nu contacteaza Agentia de turism sau nu se hotaraste asupra detaliilor excursiei in perioada de valabilitate a voucherului, acesta va pierde dreptul de a mai folosi premiul, iar Organizatorul nu are nicio responsabilitate in a-l despagubi.

Cupoane valorice Auchan: Cupoanele sunt valabile in toata reteaua de magazine Auchan, inclusiv in Extenso; pot fi utilizate pentru achizitionarea de produse, mai putin tutun si alcool. Valabilitatea acestora nu va depasi 4 luni de zile calendaristice. Fiecare premiu denumit  “Cupoane valorice Auchan” este format din 2 (doua) cupoane de cumparaturi cu valoarea individuala de 50 de RON.

In cadrul prezentei Campanii, un Participant poate castiga maximum 1 premiu, indiferent de pe cate numere de telefon participa.

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie. Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2, in prezenta unui notar public, va desfasura tragerea la sorti dupa cum urmeaza:

1. In perioada 21 – 30 octombrie 2020 se va desfasura tragerea la sorti din cadrul Campaniei. In tragerea la sorti vor fi luate in calcul toate inscrierile valide efectuate in perioada de desfasurare a Campaniei, mai exact vor fi luate in considerare inscrierile valide efectuate in perioada 07 – 20 octombrie 2020. In cadrul cadrul tragerii la sorti se vor desemna:

 • 2 castigatori, pentru premiile constand in Weekend la Viscri;
 • 50 de castigatori pentru premiile constand in Cupoane valorice Auchan;
 • cate 2 rezerve pentru fiecare castigator.

SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia 2 va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 5 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 5 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:

Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare, adresa de e-mail(adresa de e-mail va fi solicitat doar participantilor ce opteaza pentru primirea link-ului prin e-mail);

Trimita urmatoarele documente: copie/poza bon fiscal/ factura fiscala si o copie/poza CI in termen de 3 zile lucratoare de la momentul incheierii convorbirii telefonice. Copia CI va fi solicitata doar castigatorilor premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei.

Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera automat dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii telefonice.

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.

Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea extragerii.

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat. Unu Participant I se va da sansa de a incarca de maxim 3 ori dovada. In cazul in care acesta nu face dovada cu copia/poza bonului fiscal/ factura fiscala lizibila, in care se vada produsul participant, magazinul, numarul de bon fiscal/ factura fiscala si data acestuia, premiul va fi invalidat si se va trece la reserve in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare.

In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul desemnarii lui ca si potential castigator. Participantul va trebui sa completeze datele necesare in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul primirii link-ului securizat. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copie/poza bon fiscal/ factura fiscala in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare.

Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de maxim 10 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalta rezerva, in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe www.oreopromo.ro intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii ultimului castigator.

Premiile constand in Vouchere Auchan vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe www.oreopromo.ro In momentul primirii premiului, castigatorul va semna un process verbal de predare-primire premiu.

Castigatorii premiilor constand in Weekend la Viscri vor primi premiul sub forma de voucher ce va fi expediat la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe ⦁ www.oreopromo.ro. In momentul primirii premiului, castigatorul va semna un process verbal de predare-primire premiu.

Curierul privat, in cazul prmeiilor trimise prin curier, va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile premiilor acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Pierderea bonului fiscal/ factura fiscala;
 • Bonuri fiscale/ facturi fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • Lipsa produselor participante din magazine;
 • Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale/ facturilor fiscale sau continutului acestora;
 • Eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Campanie;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
 • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 • Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator si de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.

Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII

Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021 233 04 05, prin email la adresa ⦁ consumator@mdlz.com sau prin posta la adresa B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, Bucuresti, Sector 2, pana la data de 20.11.2020, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

„Fa-ti provizii delicioase” (“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Mondelez Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5 - 7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, avand Codul Unic de inregistrare 1097530 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul DENTSU AEGIS NETWORK ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”), dar si prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Mondelez Romania S.A., adresa: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus, cladirea C, etaj 6, email: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru toti participantii:

 • Numar de telefon;

Pentru castigatori:

 • Nume si Prenume;
 • Data nasterii;
 • Numar de telefon;
 • Adresa email;
 • Adresa de livrare;
 • Copie CI;

Copia CI va fi colectata doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare.

Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

 • i) Organizarea si desfasurarea campaniei;
 • ii) Desemnarea si validarea castigatorilor;
 • iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului;

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie

Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei “Fa-ti provizii delicioase”, acceptat de consumator in momentul inscrierii in promotie.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului - DENTSU AEGIS NETWORK ROMANIA S.R.L.; MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Anexa 2 – Lista magazinelor participante

Denumire magazin Adresa Oras Judet
AUCHAN BACAU Str. Calea Republicii, nr. 181, Bacau , 600303, Jud. Bacau   Bacau Bacau
AUCHAN BAIA MARE B-uld București, nr. 144, 430013, Baia Mare Baia Mare Maramures
AUCHAN BERCENI Dealul Bisericii, nr. 67-109, sector 4, 042157, Bucuresti Bucuresti Bucuresti
AUCHAN BRASOV CORESI Strada Zaharia Stancu, nr. 1, Brasov Brasov Brasov
AUCHAN CITY BRASOV Sos. Cristianului, nr. 5,  500053, Brasov Brasov Brasov
AUCHAN CITY CONSTANTA SUD Sos. Mangaliei, nr. 195A,  900082, Constanta Constanta Constanta
AUCHAN CITY TARGU MURES SUD B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 291, 540510, Targu Mures  Targu Mures Mures
AUCHAN CLUJ STR.ALEX VAIDA VOIEVOD NR53 Cluj Napoca Cluj
Auchan Cluj Iris Bd. Muncii, nr. 1- 15, 400641, Cluj - Napoca Cluj Napoca Cluj
AUCHAN CONSTANTA B-DUL AUREL VLAICU 220 Constanta Constanta
AUCHAN COTROCENI Vasile Milea, nr. 4, 061341, Bucuresti Bucuresti Bucuresti
AUCHAN CRAIOVA CALEA BUCURESTI NR.80 Craiova Dolj
AUCHAN CRAIOVITA Calea Severinului, nr. 5A, Craiova  Craiova Dolj
AUCHAN CRANGASI BULEVARDUL CONSTRUCTORILOR NR 16A, Bucuresti Bucuresti
Auchan Deva Calea Zarandului, nr 87, 330182, Deva   Deva Hunedoara
AUCHAN DRUMUL TABEREI Strada Brasov, nr. 25, sector 6, Bucuresti Bucuresti Bucuresti
AUCHAN GALATI B-dul Galati, nr. 3A, 800654, Galati Galati Galati
AUCHAN IASI STR PALAS, NR 5C, BL D1-D2 Iasi Iasi
AUCHAN MILITARI BD IULIU MANIU NR 546-560 SECTOR 6 Bucuresti Bucuresti
AUCHAN ORADEA Str. Ogorului, nr. 171, 410554, Oradea, jud. Bihor Oradea Bihor
AUCHAN PALLADY BD THEODOR PALLADY 51N CLADIRE C1 P Bucuresti Bucuresti
AUCHAN PITESTI DN 65B COMUNA BRADU SAT GEAMANA Pitesti Arges
AUCHAN PITESTI GAVANA Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, 110104, Pitesti Pitesti Arges
AUCHAN PLOIESTI Comuna Blejoi, Sat Blejoi, nr. 1200, jud. Prahova Ploiesti Prahova
AUCHAN SATU MARE Drumul Careiului DN 19, nr. 77-79, Satu Mare Satu Mare Satu Mare
AUCHAN SIBIU Shopping City Sibiu, DN1, km 306, Selimbar, 557260, jud. Sibiu Selimbar Sibiu
AUCHAN SUCEAVA CALEA UNIRII NR 22 Suceava Suceava
AUCHAN TARGU MURES STR GHEORGHE DOJA NR 243 Targu Mures Mures
AUCHAN TIMISOARA 2 STR. DEMETRIADE NR. 1 Timisoara Timis
Auchan Timisoara Nord Calea Aradului, nr. 56, 300291, Timisoara   Timisoara Timis
Auchan Timisoara Sud Calea Şagului, nr. 223, com. Giroc, jud. Timis Timisoara Timis
AUCHAN TITAN BD.1DECEMBRIE 1918 NR.33A SECTOR3 Bucuresti Bucuresti
AUCHAN VITAN Calea Vitan, nr. 236,  031301, Bucuresti Bucuresti Bucuresti